Borgermøde: Røgfri Fremtid i Nyborg Kommune

Hver dag begynder 40 børn og unge at ryge, og tallet er stigende. Halvdelen af dem, der bliver ved, ender med at dø af det. Kom til borgermøde om Røgfri Fremtid, og lad os ændre fremtiden sammen.

Nyborg Kommune er med i partnerskabet ”Røgfri Fremtid”. Visionen er, at ingen børn og unge i Danmark ryger i 2030, og at maks. 5% af den voksne befolkning ryger.

Alle er velkomne

Rygning berører mange. Du er velkommen til borgermødet uanset om du er ryger, eksryger, udsat for passiv rygning, pårørende til en som er blevet alvorligt syg af rygning, overvejer at kvitte smøgerne, eller om du blot har en holdning til rygning. Kom som repræsentant for en organisation, virksomhed, kommune eller forening og bliv inspireret, eller tag del i dialogen.

Oplæg og dialog

Til borgermødet vil en læge fa Kræftens Bekæmpelse, en projektkonsulent fra "Røgfri Fremtid" og en konsulent fra "Røgfrit Odense" fortælle om Sundhed, rygestop og partnerskaber om rygestopindsats. Kun ved at stå sammen, og skabe forpligtende samarbejder, kan vi nå visionen om en røgfri generation i 2030.

Borgermødet fortsætter efter de tre oplæg, med dialog ved bordene. Dine input og gode idéer vil indgå i det videre arbejde med Røgfri Fremtid i Nyborg Kommune.

Tilmelding

For tilmelding, send en e-mail til sund@nyborg.dk. Der er tilmeldingsfrist fredag 26. april 2019.

Tid og sted: Torsdag 2. maj 2019 kl. 16.15-18.30 i Jobcentrets auditorium, Ringvej 3A, 5800 Nyborg

Program

Rameesh T. Sambanther, medlem af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, byder velkommen.

Nis Palm Suppli, Læge ph.d. - Rygning og sundhed:
Sundhedsfagligt oplæg om risici ved rygning med udgangspunkt i 3 emner: ”Rygning er ikke godt for noget”, ”Jo mere røg jo værre”, ”Det kan altid betale sig at stoppe”.

Anette Stensgaard, projektleder Røgfrit Odense, Odense Kommune - erfaringer fra Odense Kommune:
Odense Kommune er blandt de kommuner der er gået forrest i målet om en røgfri generation i 2030. Odense Kommune arbejder strategisk og målrettet med forpligtende samarbejde og partnerskaber for at nå i mål.

Bruno Langdahl, konsulent i Kræftens Bekæmpelse, Syddanmark Partnerskabsprojektet ”Røgfri Fremtid”
150 har meldt sig som partner i Røgfri Fremtid. Herunder alle kommuner i Region Syddanmark. Hør hvordan organisationer, virksomheder, kommuner, politikere og borgere kan stå sammen, for at skabe en røgfri fremtid for kommende generationer.

Dialog ved bordene:
Drøftelser og input til det videre arbejde med Røgfri Fremtid i Nyborg Kommune.

Opsamling:
Fælles opsamling og afrunding.

For yderligere oplysninger, kontakt

Jan Reimer Christiansen, formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, mail: jrc@nyborg.dk

Thomas Smidt Hvidberg, sundhedskonsulent, tlf. 6333 8110, mail: thsh@nyborg.dk

Gitte Minor Petersen, sundhedskonsulent, tlf. 6333 8107, mail: gmp@nyborg.dk

Sidst opdateret 10. april 2019