Europa-Parlamentsvalg 26. maj 2019

Søndag 26. maj 2019 afholdes er valg til Europa-Parlamentet.

Brevstemmeafgivning

Fra søndag 14. april 2019 kan du brevstemme i et hvert Borgerservicecenter eller der, hvor kommunerne har oprettet brevstemmesteder i Danmark, på Færøerne, i Grønland, i udlandet, på danske skibe i udenrigsfart og på danske havanlæg uden for dansk område.

I Nyborg kan du til og med torsdag 23.maj 2019 brevstemme i Borgerservice, Torvet 1 i åbningstiden. Der holdes ekstraordinært åbent for brevstemmeafgivning lørdagene 4. maj, 11. maj og 18. maj 2019 fra kl. 10.00-13.00. Husk legitimation ved brevstemmeafgivning.

Brevstemmeafgivning i eget hjem

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet på valgdagen kan afgive stemme i hjemmet.

Blanket til anmodning herom kan rekvireres ved Borgerservice eller via kommunens hjemmeside. Den udfyldte blanket kan fra søndag 28. april 2019 indgives til Borgerservice og skal være kommunen i hænde senest tirsdag 14. maj 2019 kl. 18.

Overførsel til andet afstemningssted på grund af handicap eller nedsat førlighed

Vælgere kan anmode om at blive flyttet til et andet afstemningssted, såfremt anmodningen er begrundet i vælgerens handicap eller nedsat førlighed. Bemærk at visse hjælpemidler, herunder hæve-sænke bord og CCTV forstørrelsesglas, kun er til rådighed i Nyborg Hallen. Såfremt du har brug for at anvende disse hjælpemidler på valgdagen, skal du anmode om at blive overflyttet til afstemningsstedet Nyborg Hallen.

Blanket til anmodning herom kan rekvireres ved Borgerservice eller via kommunens hjemmeside. Den udfyldte blanket kan indgives fra søndag 28. april og skal være kommunen i hænde senest torsdag 16. maj 2019 kl. 12.

Sidst opdateret 11. april 2019