Vindere af Priser 2019

Nyborg Kommune har torsdag 11. april 2019 uddelt Priser til kommunens foreninger og organisationer.

Prisoverrækkelsen fandt sted på Bastionen i Nyborg, hvor prismodtagerne fik overrakt check, diplom og blomster af Kultur- og Fritidsudvalgets formand Erik Rosengaard.

Der blev uddelt en Idrætspris, en Musikpris, en Spejderpris og en Idebetonet Pris.

Priserne 2019 gik til

Idrætspris

Årets Idrætspris 2019 gik til Puk Quist-Nielsen fra Tårup Idrætsforening.

Puk er Tårup Idrætsforenings formand, kasserer og ildsjæl. Hun har lagt et enormt engagement og arbejdsindsats i klubben – i hele det forgangne år samt utallige år forinden.
Puk har om nogen gået foran i bestyrelsen, og har været yderst udfordret på tid og resurser.

Ud over at være formand og kasserer for Tårup Idrætsforening er Puk også involveret i trænerteamet på to hold og tovholder på afholdelse af Øen´s holdstævner.

Puk kaster en masse bolde i luften, en masse gode bolde. Samtidig sørger hun også selv for, at langt de fleste bolde igen bliver grebet og fulgt sikkert til dørs.

Puk er utrolig afholdt og respekteret i klubben, både blandt unge som ældre. Det er svært at forestille sig en velfungerende Tårup Idrætsforening uden Puk.

Puk tildeles Årets Idrætspris 2019 som symbol på hendes enorme og langvarige indsats.

Stort tillykke med Idrætsprisen til Puk.

Musikpris

Årets Musikpris 2019 gik til Kim Jørgensen fra Nyborg Bigband.

Kim er formand for Nyborg Bigband.

Kim har for 21 år siden været med til at danne Nyborg Bigband (tidligere @Bigband). Han har i alle årene været en særdeles aktiv deltager i Nyborg Bigbands gøremål.

Kim er den der skaffer medlemmer til orkestret, når der er en ledig plads. Han sørger også for at skaffe assistenter til koncerterne, hvis nogen i bandet har forfald eller der er en plads, der skal fyldes ud.

Kim er meget aktiv i at skaffe bigbandet engagementer, så der er noget at øve op til, samt for at fornøje bandet selv og andre. Han står i spidsen for de skiftende hold af medlemmer, der skal sørge for at få trommer, klaver, forstærkere, højtalere, nodestativer og andet grej ud på spillestedet, når der skal gives koncert.

Uden Kims utrættelige energi og engagement, havde der ikke eksisteret noget bigband – han er absolut den, der holder sammen på Nyborg Bigband.

Kim ønskes et stort tillykke med Musikprisen.

Spejderpris

Årets Spejderpris 2019 gik til Dorthe Juul fra FDF Nyborg.

Dorthe har været i FDF Nyborg siden 1979. Selv da hun var ”udenbys” – på FDF´s højskole i Silkeborg, arbejdede i Fredericia og i København – har hun været med i FDF kredse. I Gentofte blev hun en del af kredsledelsen.

Da Dorthe vendte tilbage til Nyborg blev hun kredsleder i Nyborg Kredsen, og det er hun stadig.

Dorthe er meget vellidt både blandt ledere og børn. Hun er med på de vildeste ideer, og er ikke bleg for at tage fat, både når der skal pusles med perler, snittes smørknive, hugges brænde, laves mad på bål (både i regnvejr og i mørke), vaskes brændte gryder, leges, trøstes, graves render (når vi næsten bliver skyllet væk på landslejr), laves natløb og meget mere. Dorthe er altid velforberedt til møderne og er næsten altid glad – hvis bare hun får sin mad til tiden.

Dorthe har gennem alle årene lagt et stort stykke arbejde i FDF. Dorthe har været med i Landsdelsledelsen, siddet i Samråd, Kredslederpost og samtidig haft ugentlige børnemøder.

Dorthe har om nogen fortjent prisen og ønskes et stort tillykke med Spejderprisen.

Idebetonet Pris

Årets Idebetonede Pris 2019 gik til Kim Jørgensen fra Billardklubben Nyborg.

Kim har været medlem af Billardklubben Nyborg i mange år, kun afbrudt af en kortere pause.

Efter Kims tilbagekomst, har han udvist et stort engagement, og ydet en særlig indsats på flere parametre for billardklubben.

Kims engagement og resurser har medført, at han blev valgt ind i bestyrelsen ved seneste generalforsamling.

Kim har 

  • søgt tilskud hos flere fonde, hvilket har styrket klubbens økonomi – og der er indkøbt nye klæder til billardbordene
  • uddannet sig som klubinstruktør – og giver blandt andet old boys spillerne instruktion
  • udarbejdet retningslinjer så nye medlemmer føler sig godt modtaget
  • arrangeret køreture til forskellige arrangementer.

Det engagement som Kim udviser, har blandt andet medført, at billardklubben har fået et bedre socialt fællesskab, nye medlemmer føler sig mere velkommen, og kulturen i billardklubben er blevet forøget.

Kim er med sit drive en stor inspiration for klubbens medlemmer.

Stort tillykke til Kim med den Idebetonede Pris.

Sidst opdateret 11. april 2019