Ombygning af parkeringsplads i Nørrevoldgade

Ombygningen af parkeringspladsen i Nørrevoldgade er i fuld gang, og det er nu tid til en ny fase.

Der er godt gang i ombygningerne. Området på sydsiden af Nørrevoldgade er færdigt og mangler kun slidlag og afmærkning.

Efter jul har koncentrationen været omkring den bagerste halvdel af parkeringsområdet. Der omlægges kloakledninger og etableres de bærende lag. Hvis vejret tillader det, lægges det nederste asfaltlag i området.

Ved udgangen af januar forventes disse arbejder at blive færdige. Så flyttes arbejdsområdet ud mod vejen, og den bagerste del af området kan bruges til parkering.

Der skal etableres helle ud mod fortovet og udgraves for plantehuller til 4 større træer ud mod vejen.

Den nuværende indkørsel ved Teknik- og Miljøafdelingen lukkes, og der åbnes op for den nye endelige ind- og udkørsel mod vest. 

Anlægsarbejderne kører som planlagt og forventes stadig færdig omkring 1. maj 2019.

Sidst opdateret 17. januar 2019