Hvad er Ullerslev for dig?

Strategien for kommunens udvikling er i høring: Hvad er Ullerslev for dig?

Planstrategi 2019 er nu i høring i perioden 1. oktober til 26. november 2019. I høringsperioden har du mulighed for at sende dine bemærkninger til planen. Der vil også være mulighed for at deltage i dialogen til et af de tre åbent hus arrangementer på biblioteket i henholdsvis Nyborg, Ullerslev eller Ørbæk.

Ullerslev spiller en afgørende rolle som bindeled mellem Nyborg by og kommunens landsbyer og landområder. Den generelle tendens med fraflytning har ikke ramt kommunens lokalcentre Ullerslev og Ørbæk, der har været i stand til at opretholde indbyggertallet over den seneste tiårige periode.

Nyborg Kommune ønsker at udarbejde en helhedsplan for Ullerslev i samarbejde med borgerforeningen Udvikling Ullerslev. Helhedsplanen skal tage udgangspunkt i borgernes ønsker til projektet, derudover har Nyborg Kommune stort fokus på hvordan det lokale centerbyggeri kan gentænkes, da der ikke er mange butikker tilbage.

I planstrategien er målsætningerne for Ullerslev derfor at:

  • Ullerslev fortsat skal være en attraktiv bosætningsby med et bredt udbud af boliger.
  • Udvikling skal ske i tæt dialog med lokalrådene, og det lokale engagement i Ullerslev skal styrkes. 
  • Der fortsat skal arbejdes for at udvikle Ullerslev, således at det er attraktivt at bo der både som barn, ung, voksen og ældre.

Du kan læse mere om Ullerslev i strategien, og om dine muligheder for at deltage i dialogen på linket nedenfor.

Planstrategi 2019

 

Sidst opdateret 10. oktober 2019