Hvad er den gode by for dig?

Strategien for kommunens udvikling er i høring: Hvad er den gode by for dig?

Planstrategi 2019 er nu i høring i perioden 1. oktober til 26. november 2019. I høringsperioden har du mulighed for at sende dine bemærkninger til planen. Der vil også være mulighed for at deltage i dialogen til et af de tre åbent hus arrangementer på biblioteket i henholdsvis Nyborg, Ullerslev eller Ørbæk.

Nyborg er hele Østfyns hovedby og Nyborg Kommune arbejder for et attraktivt og spændende handels- og byliv. En by, hvor der i disse år investeres meget i både private boligprojekter og offentlig byudvikling. Nyborg står i den nære fremtid overfor en række udfordringer. Grundlaget for et godt handelsliv med nye muligheder skal styrkes. Der er fokus på at sikre kulturarven, for at tiltrække turister og styrke fortællingen om Nyborg. Der er behov for at gentænke infrastrukturen, så tryghed og sikkerhed for de bløde trafikanter styrkes. Nyborg skal kunne tilbyde boliger til alle og samtidigt skal fremtidens klimaudfordringer tænkes ind i ny bebyggelse.  

I planstrategien er målsætningerne for Nyborg derfor at:

  • Nyborg fastholdes og videreudvikles som det foretrukne oplevelses- og handelscentrum på Østfyn - og på sigt hele Fyn.
  • Nyborg by og slot optages på UNESCO’s verdensarvsliste.
  • Det skal være nemt, sikkert og trygt for alle at færdes til fods og på cykel i hele Nyborg by, og særligt i bykernen og den udvidede bymidte.
  • Nyborg by tilbyder en bred pallette af boligtilbud til unge, børnefamilier og ældre, og der skal være et særligt fokus på at tilbyde mindre og billigere boliger.
  • Nyborg by og nye investeringer i byudvikling og infrastruktur skal sikres til fremtidens klimaudfordringer.

Du kan læse mere om byrådets strategi for kommunens udvikling, og om dine muligheder for at deltage i dialogen på linket nedenfor.

Planstrategi 2019

 

Sidst opdateret 04. oktober 2019