Borgermøde og åbent hus om forslag til lokalplan nr. 306, Nyborg Bykerne og Voldanlæg

Formålet med lokalplan nr. 306 er at værne om Nyborg bykerne og voldanlæg.

I forbindelse med, at forslag til lokalplan nr. 306 er sendt i høring inviteres til borgermøde og åbent hus omkring lokalplanen.

Borgermøde

Mandag 7. oktober kl. 19 inviteres der til borgermøde om forslag til lokalplan nr. 306 i personalekantinen på Nyborg Rådhus. 

Lokalplan nr. 306 omfatter Nyborg bykerne og voldene og beskriver byens historiske områder og sammenhænge, og den fastlægger bestemmelser for de enkelte bygningers udseende og anvendelse.

På mødet vil der blive orienteret om den nye lokalplan og dens betydning for beboerne i området, og der vil være lejlighed for at stille spørgsmål. 

Tilmelding er ikke nødvendig, du møder bare op. Der vil blive serveret en lettere forfriskning.

Åbent hus

Fredag 11. oktober kl. 14-17 er der åbent hus om lokalplan nr. 306 på Nyborg Lokalhistoriske Arkiv i Kongegade 4, hvor husejere og andre borgere vil have mulighed for at stille spørgsmål om lokalplanens betydning for de enkelte huse.

Forslaget til lokalplan nr. 306 kan ses her

 

Sidst opdateret 30. september 2019