Besøg på bosteder mv.

Regeringen har i weekenden udstedt to bekendtgørelser, der giver mulighed for at dispensere for besøgsforbuddet.

Dispensation mod besøgsforbud

Bosteder

Der er normal drift på botilbuddene i Nyborg Kommune, men af hensyn til smittefare er der udstedt forbud mod besøg.

Regeringen har i weekenden udstedt to bekendtgørelser, der giver mulighed for at dispensere for besøgsforbuddet.

Målgruppen for den mulige dispensation er de dårligst fungerende borgere, der

  • er så kognitivt svækket, at de ikke kan forstå besøgsforbuddet.
  • ikke kan acceptere formålet med besøgsforbuddet.
  • har et helt særligt behov for besøg.

Af bekendtgørelsen fremgår det, at dem, der kan dispenseres for, er følgende:

  • ægtefælle, samlever og slægtninge i lige linje. 

Ønsker du, som pårørende, at gøre brug af dispensationen, skal du kontakte lederen på det bosted, din pårørende bor på. Det er lederen, der afgør om et besøg kan gennemføres, og hvordan et eventuelt besøg skal gennemføres af hensyn til restriktionerne fra Sundhedsstyrelsen.

Bekendtgørelse om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19

Bekendtgørelse om midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og botilbud mv. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirus 2019 (COVID-19)

Plejehjem, plejeboliger mv.

For Nyborg Kommunes plejehjem, plejeboliger mv. gælder følgende bekendtgørelse:

Bekendtgørelse om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19

Sidst opdateret 06. april 2020