Delvis genåbning af skolerne

Forleden varslede statsministeren, at skolerne delvist kan åbne igen fra onsdag 15. april. Børn, der bor i en husstand med en person, der er coronasmittet, IKKE skal komme i skole. Er du forældre til et skolebarn, der bliver hjemme, fordi en i husstanden er smittet, skal du give skolen besked.

skolebørn

Siden den udmelding har vi i skoler og administration arbejdet på at gøre klar. Der er dels pædagogiske hensyn at tage, men det allervigtigste er sundheden for vores elever og medarbejdere.

Med dette brev vil jeg beskrive, hvordan skolen i grove træk kommer til at fungere efter påske og dermed forhåbentligt give svar på en række af de mange spørgsmål, I som forældre sidder med.

Konkrete åbningsdatoer

Folkeskolerne

4.-5. årgang: Eleverne møder torsdag 16. april.
0.-3. årgang: Eleverne møder fredag 17. april.

Rævebakkeskolen og Heldagsskolen samt Ungdomsskolens heltidsundervisning og Uddannelsesraketten

Alle elever møder torsdag 16. april.

Når vi ikke bare åbner for alle på onsdag skyldes det, at det tager tid at organisere skolen på en ny måde – ikke mindst hvad angår hygiejne og klasse/gruppestørrelse.

En ny og anderledes skoledag

Skolen kommer til at blive organiseret i meget mindre grupper, end vi er vant til. Der er intet loft over, hvor mange børn der må være sammen, men samværet skal ske ud fra myndighedernes retningslinjer om bl.a. afstand mellem børnene. Det betyder, at der vil være forskelle fra skole til skole og fra klasse til klasse. Det afhænger meget af de lokale forhold – hvor mange store lokaler er der til rådighed, og hvor store er klasserne?

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at eleverne er i de samme grupper hele dagen -også i SFO-tiden. Det betyder, at SFO også kommer til at blive meget anderledes, og at børnene fra fx 3. klasse formentlig ikke vil kunne lege med børnene fra 0. klasse. I ydertimerne, hvor der ikke er mange børn, vil børnene være i andre grupper, men stadig under hensyntagen til retningslinjerne.

Skolerne er i gang med at planlægge, hvordan de konkrete børnegrupper sammensættes, og det vil I få besked om fra jeres skole tirsdag eller onsdag efter påske.

Vi vil organisere skoledagen sådan, at børnene er så meget udenfor som muligt. Det er hensigten, at skolen  organiserer undervisning udendørs, da det ikke er meningen, at dagen skal være et langt frikvarter. Det er ikke nogen let opgave, og det kommer til at være en anderledes undervisning, end børnene er vant til. Det betyder også, at nogle fag måske vil blive prioriteret frem for andre. De konkrete beslutninger om fag og undervisning træffes lokalt på den enkelte skole.

Det er vigtigt, at børnene har tøj med til at være meget udenfor – også de dage, hvor vejret ikke viser sig fra sin bedste side.

I pauserne vil der være opmærksomhed på, at børnene for så vidt muligt holder afstand og leger i de samme grupper, som de i øvrigt er sammen med.

Hvad angår håndvask og hygiejne, vil der blive indført helt konkrete regler. Fx skal alle vaske hænder efter ankomsten til skolen. Disse regler vil blive gennemgået grundigt med eleverne.

Det vil være en stor hjælp, hvis I vil træne god håndvask med jeres børn. Der findes gode instruktionsvideoer på nettet.

Der vil naturligvis blive gjort ekstra rent i alle de områder, der benyttes.

Skoledagens længde

Reglerne giver mulighed for, at den enkelte skole kan tilpasse skoledagens længde under hensyntagen til hygiejne og mulighederne for at tage godt vare på børnene.
Vores ambition er naturligvis, at vi tager os af børnene i den tid, de normalt er i skole og SFO.
Dog er det muligt, at SFO-tiden starter tidligere end normalt på nogle skoler. I de tilfælde vil børn, der ikke er tilmeldt SFO, kunne være i SFO frem til skoledagen normalt slutter ved ca. 14-tiden.
Børn, der er tilmeldt SFO, kan være i SFO hele åbningstiden. Dog henstiller vi til, at I begrænser brugen af SFO om morgenen,  hvis det er muligt. Den enkelte skole vil danne sig et overblik og tilpasse personaleforbruget til antallet af børn i SFO.

For 4. og 5. årgangs vedkommende er det muligt, at klubberne åbner tidligere end normalt. Det vil ske, hvis det er nødvendigt at afkorte skoledagen for de to årgange. På samme måde som i SFO, vil alle børn have adgang  til klubberne inden for den almindelige skoletid, hvis skoledagen afkortes. Vi er opmærksomme på, at der ikke klubber på alle skolematrikler, og vi skal nok finde konkrete løsninger, hvis behovet opstår.

Det er de lokale skoler, der træffer beslutning om afkortning af skoledagen.

Forholdsregler, når skolerne åbner

Ved ankomst til skolen skal vi henstille til, at I ikke følger jeres børn ind på skolen, men tager afsked med dem udenfor. I vil også få besked fra skolerne om, hvilke indgange I bedes benytte. Dette skyldes hensynet til afstanden mellem os.
Der vil ikke være kantinedrift eller madudsalg. Børnene skal have madpakke med. Den forplejning I har været vant til i SFO vil fortsat bestå. Hvis der er lokale undtagelser, vil I få besked herom.

Skolebusser

Skolebusserne kører som normalt fra på torsdag. Fynbus indsætter det nødvendige antal busser.
Hvis I har buskort og er berettiget til skolekørsel, skal jeg bede jer om at kontakte jeres skole senest på tirsdag og give besked, hvis I iKKE vil benytte jer af skolebusserne. Når først vi er i gang, kan Fynbus lettere vurdere behovet fra dag til dag.
Hvis jeres barn tager bussen som normalt, skal I ikke give besked.
Jeg vil også opfordre til, at I selv kører jeres barn, hvis I har mulighed for det.
Rævebakkeskolen og Heldagsskolen vil tage kontakt til alle forældre og aftale nærmere.

Nødpasning  og fjernundervisning

Der vil fortsat være nødpasning fra tirsdag til torsdag efter påske. De normale procedurer for tilmelding gælder fortsat.

Der vil ikke blive fjernundervist tirsdag, onsdag og torsdag for 0.-5. årgang, da personalet er optaget af møder og planlægning.

Der vil blive fjernundervist som sædvanligt for 6.- 9. årgang.

Hvis I vælger at holde jeres børn hjemme af frygt for deres helbred, kan vi desværre ikke tilbyde fjernundervisning. I den situation overtager I som forældre ansvaret for undervisningen.

Børn, der skal blive hjemme pga. sygdom eller symptomer på COVID-19, vil blive tilbudt fjernundervisning.
Jeg vil i den forbindelse gerne opfordre jer til at have tillid til myndighederne, når de siger, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at sende jeres børn i skole. Vi skal nok  gøre alt for at myndighedernes retningslinjer overholdes!

Afslutning

Hvis I har konkrete spørgsmål til hvordan jeres egen skole ser ud fra torsdag og fredag i kommende uge, så kontakt skolen fra på tirsdag.
Hvis I har generelle spørgsmål, kan skoleafdelingen kontakte fra på tirsdag.

Myndighederne udsender i øvrigt brev til alle forældre med børn i skoler og dagtilbud inden for de nærmeste dage via e-Boks.

I kan også holde jer orienteret om sundhedsmæssige forhold på .sst.dk/corona

Jeg håber og forventer, at vi kommer godt i gang i næste uge. Der er ingen tvivl om, at situationen stiller meget store krav til os alle – også til jer som forældre og til børnene. Jeg forstår også godt, hvis nogen er utrygge, når vi nu i ugevis er blevet belært om holde mest mulig afstand og isolere os derhjemme. Jeg er dog personligt tryg ved, at myndighederne har ret, nå de siger, at det nu er i orden at sende børnene i skole og institution.

Vi vil som sagt gøre alt, hvad vi kan for at sikre jeres børns sundhed og trivsel.

I ønskes en god påske.

Sidst opdateret 09. april 2020