Nyborg nomineret til grøn pris

Nyborg Kommune er blandt finalisterne, når European Green Leaf Award skal uddeles.

Nyborg Kommunes indsatser indenfor grøn omstilling og cirkulær økonomi er blevet bemærket i EU. Sammen med to andre danske byer, Laapenrate i Finland og Gabrovo i Bulgarien er Nyborg Kommune i finalen om European Green Leaf Award 2021. Prisen er en anerkendelse af byer med 20-100.000 indbyggere, som gør en særlig indsats for grøn omstilling.  

Afgørelsen finder sted ved et jurymøde i efteråret 2020, hvor finalisterne skal  præsentere deres egen by overfor et ekspertpanel. Vinderbyen bedømmes på sit overordnede engagement, kommunikation overfor borgere og byens potentiale som rollemodel overfor andre byer i EU.   

I alt har 18 byer indsendt en ansøgning til European Green Leaf Award 2021, hvor hver by beskrev seks emner: Klimaforandringer og energieffektivitet, Bæredygtig mobilitet, Natur, biodiversitet og bæredygtig brug af land, Luftkvalitet og støj, Affaldshåndtering og cirkulær økonomi samt Vand. 

Nyborg Kommune valgte bl.a. at beskrive det næsten CO2neutrale fjernvarmesystem, hvor 98 % af husene i Nyborg by opvarmes af overskudsvarme fra Fortum og Koppers, cykelstrategien samt Nyborg Kommunes fokus på FN’s bæredygtighedsmål.

I juryens bedømmelse fik vi positiv opmærksomhed på kommunens affaldshåndtering og opstart af den uafhængige borgergruppe 'De grønne Piloter', der arbejder med bæredygtighed og grøn omstilling.

 

Sidst opdateret 16. juni 2020