Retningslinjer for besøg på plejehjem lempes

Sundhedsministeriet oplyser i en pressemeddelelse, at det fra torsdag 11. juni bliver muligt at få besøg indendørs på plejecentre mv af en til to faste besøgspersoner.

Sundhedsministeriet oplyser, at de nye retningslinjer for besøg er udarbejdet i forlængelse af en politisk aftale om genåbning af samfundet, som skal ske på en sundhedsmæssig forsvarlig måde, og hvor det sikres, at både beboere, pårørende og personale kan føle sig trygge. 

Den nye model for besøg gælder for plejehjem, plejeboliger, aflastningspladser og sygehuse. Modellen indebærer i kommunen, at

  • Besøg som udgangspunkt skal gennemføres udendørs. 
  • Besøg kan stadig ske indendørs, hvis der er tale om en kritisk situation.
  • Som noget nyt bliver der også mulighed for at få besøg indendørs af 1-2 faste besøgspersoner, som beboeren selv udpeger. Hvis en beboers helbred eller de fysiske rammer på plejehjemmet gør, at besøget ikke kan foregå udendørs
  • Det vil være ledelsen på plejehjemmet, der i den konkrete situation beslutter, om der kan ske besøg. Her skal der blandt andet tages hensyn til, om besøget kan ske på en forsvarlig måde.
  • Der vil være mulighed for, at man som pårørende - på frivillig basis - lader sig teste forud for besøg på plejehjem m.v.

Nyborg Kommune afventer Sundhedsstyrelsens retningslinjer, der udmeldes torsdag 11. juni 2020. 

 

Sidst opdateret 10. juni 2020