De unge i Nyborg Kommune er blevet sundere

Ny ungesundhedsprofil giver indblik i de sundhedsmæssige tendenser blandt Nyborg Kommunes unge.

1661 unge i 7.-9. klasse og alderen 15-25 år fra Nyborg Kommune, har deltaget i undersøgelsen og bidrager således til ny viden om tendenserne i de unges sundhed og trivsel. Profilen viser både lyspunkter og udfordringer.

Sammenlignet med 2016 viser ”Unges sundhed 2019” blandt andet et fald i andelen af unge, som har prøvet at ryge hash eller cigaretter, samt i andelen, som dagligt ryger. Flere unge bevæger sig ved høj intensitet mindst et par gange om ugen og færre elever i 7.-9. klasse har prøvet at drikke en hel genstand. Sundhedsprofilen viser dog også en tendens til, at de unge, der drikker alkohol, i stigende grad drikker flere end 5 genstande ved samme lejlighed. Der er siden 2016 desuden sket en stigning i andelen af unge som bruger snus.

I forhold til de unges mentale sundhed, viser sundhedsprofilen store forskelle mellem piger og drenge, hvor hver tredje pige i alderen 15-25 år er i risiko eller højrisiko for udvikling af stress og depression. 

”Unges sundhed 2019” er et opslagsværk, der giver overblik over tendenserne inden for en lang række forskellige temaer om fysisk, mental og social sundhed, herunder:  

 • Tobak
 • Alkohol
 • Hash og andre euforiserende stoffer
 • Måltidsvaner
 • Fysisk aktivitet og fritidsaktiviteter
 • Søvn
 • Seksuel adfærd
 • Fysisk helbred
 • Mental sundhed og trivsel
 • Digital adfærd
 • Kriminalitet

Data til profilen er indsamlet i november og december 2019, samt i januar 2020. Hvor det er muligt sammenlignes resultater i profilen med resultater fra Nyborg Kommunes Ungesundhedsprofil 2016 samt Landsplan. 

Tendenserne giver et øjebliksbillede af de unges sundhedstilstand i Nyborg Kommune og bidrager med værdifuld viden om udviklingen i de unges sundhed og sundhedsadfærd. Profilen henvender sig såvel til politikere som til alle, der arbejder med kommunens unge og kan anvendes som værktøj og inspiration til prioritering af sundhedsindsatser for kommunens unge.

Se Ungesundhedsprofilen her

Under Strategi for Sund Ungdom laver Nyborg Kommune en lang række indsatser vedrørende de unges sundhed, herunder bl.a.:

 • Røgfri Fremtid 
 • Mindhelper (online støtte til unge, der har det svært)
 • Lær at Tackle Angst og depression for Unge
 • Gratis klamydiahjemmetest
 • Undervisning i seksualitet og grænsesætning
 • Oplæg om sundhed på FGU, Ungdomsskolen og for 10. klasser
 • Temaoplæg for børn, unge og forældre 
 • Fit&najs (behandling af overvægt hos børn og unge)

Se strategi for Sund Ungdom her

For yderligere oplysninger, kontakt:

Jan R. Christiansen, formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, tlf. 4021 8438.

Trine Ulf Enslev, teamleder Sundhed og Forebyggelse, tlf. 2146 2314.

Mette Bill Ladegaard, sundheds- og Ældrechef, tlf. 5159 9138. 

 

Sidst opdateret 18. juni 2020