Coronavirus: Nye anbefalinger for borgere, der er hjemvendt fra rejse

Sundhedsstyrelsen anbefaler alle til at holde sig hjemme efter hjemkomst fra særligt risikoområde.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle personer, der siden 2. marts er kommet hjem fra et af de særlige risikoområder, holder sig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten. Og samtidigt ikke besøger sygehuse, plejecentre og andre steder, hvor der er ældre, syge eller kroniske borgere, idet disse borgere er særligt udsatte, hvis de smittes med Coronavirus.

De særlige risikoområder opdateres løbende.

Orienter dig her på Sundhedsstyrelsens hjemmeside coronasmitte.dk

Smitte med Coronavirus skal alene mistænkes hos personer, der har feber, hoste eller vejrtrækningsproblemer OG samtidig er hjemvendt fra et af de særlige risikoområder.

Opstår der symptomer på smitte med Coronavirus, skal man foretage selvisolation og tage telefonisk kontakt til egen læge eller vagtlæge.

Du kan læse mere om, hvordan Nyborg Kommune håndterer Coronavirus her

Sidst opdateret 04. marts 2020