Coronavirus: nye retningslinjer for plejecentre og hjemmepleje

Er du besøgende på et plejecenter eller hos borgere, der modtager hjemmepleje?

Familiemedlemmer og andre besøgende, der har været i et af de særlige risikoområder, hvor der er vedvarende og udbredt smittespredning med Coronavirus, må i øjeblikket IKKE aflægge besøg hos beboere på plejecentre og bør ikke aflægge besøg hos borgere, der modtager hjemmepleje. 

Dette krav har Sundhedsstyrelsen besluttet for at styrke den forebyggende indsats i forhold til at beskytte ældre, syge og kronisk syge, som er mest udsatte for smitte af Coronavirus, og hvis de smittes er i størst risiko for komplikationer i forbindelse med sygdom. 

De særlige risikoområder opdateres løbende på Sundhedsstyrelsens hjemmeside coronavirus.dk

Du kan læse mere om, hvordan Nyborg Kommune håndterer Coronavirus her

Sidst opdateret 04. marts 2020