Nødpasning i dagtilbud i dagene frem mod påske

Regeringen har besluttet at forlænge lukningen af dagtilbud og skoler foreløbig indtil 13. april 2020.

Derfor vil der ikke ske pasning på lukkedagene før påske. Disse erstattes af nødpasning.

Proceduren for nødpasning er fortsat, at såfremt der er behov for nødpasning, skal ledelsen af det dagtilbud, hvor barnet er indmeldt, kontaktes og nødpasning aftales.

Dette skal af hensyn til bemanding ske hurtigst muligt.

Sidst opdateret 27. marts 2020