Fremtidens Ullerslev – hvad drømmer du om?

Hvor er dit yndlingssted? Hvor kommer du i dag og hvorfor? Og hvad drømmer du om skal ske?

Det er blot nogle af de spørgsmål, vi ønsker at få svar på. 

Nyborg Kommune har igangsat udarbejdelsen af en udviklingsplan for Ullerslev. Sammen med Udvikling Ullerslev og byens borgere skal vi finde frem til byens udfordringer og potentialer og sætte en fælles retning for byens udvikling. Målet er at styrke og udvikle Ullerslev til en attraktiv bosætningsby med en stærk identitet, levende fællesskaber og styrkede forbindelser mellem centrum og opland til gavn for både borgere, erhvervsliv og besøgende.
 
Udviklingsplanen udarbejdes med hjælp fra BARK Rådgivning. Torsdag 20. maj kommer BARK på besøg i Ullerslev, hvor de bl.a. skal på walk’n’talk med udvalgte brugergrupper og høre hvordan de bruger byen, hvor de kan lide at komme og hvad de mangler. BARK laver også en række Wax-pop rundt om i byen, hvor de stiller spørgsmål til forbipasserende borgere.

Sidst opdateret 19. maj 2021