Aktuelle høringer

Høringer annonceres via hjemmesiden. Det er din mulighed for at give din mening til kende overfor kommunen i aktuelle sager.

Lokalplaner og kommuneplantillæg

Se lokalplaner og kommuneplantillæg i høring her

Aktuelle høringer by og miljø

Se aktuelle høringer her

Landzonetilladelser

Se landzonetilladelser i høring her 

Andre planer, politikker m.v. i høring

Der er p.t. ingen planer eller politikker i høring.

For virksomheder og landbrug

Se her hvilke aktuelle sager der er i høring for virksomheder og landbrug

Klagevejledning

Læs klagevejledning til planloven her

Sidst opdateret 29. oktober 2018