Aktuelle høringer

Høringer annonceres via hjemmesiden. Det er din mulighed for at give din mening til kende overfor kommunen i aktuelle sager.

Lokalplaner og kommuneplantillæg

Se lokalplaner og kommuneplantillæg i høring her

Aktuelle høringer by og miljø

Se aktuelle høringer her

Landzonetilladelser

Se landzonetilladelser i høring her 

Andre planer, politikker m.v. i høring

OSB! Da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at holde orienteringsmøder med borgerne, grundet smittefaren for coronavirus, er høring af kommunens forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald blev udsat. Kommunen vil derfor på et senere tidspunkt, foretage en ny annoncering af høringen af regulativet.

For virksomheder og landbrug

Se her hvilke aktuelle sager der er i høring for virksomheder og landbrug

Klagevejledning

Læs klagevejledning til planloven her

Sidst opdateret 04. maj 2020