Aktuelle høringer

Høringer annonceres via hjemmesiden. Det er din mulighed for at give din mening til kende overfor kommunen i aktuelle sager.

Lokalplaner og kommuneplantillæg

Se lokalplaner og kommuneplantillæg i høring her

Aktuelle høringer by og miljø

Se aktuelle høringer her

Landzonetilladelser

Se landzonetilladelser i høring her 

Andre planer, politikker m.v. i høring

Høring vedr. analyse af fremtidens væresteder
I høring til og med 22. oktober 2019 kl. 9.

For virksomheder og landbrug

Se her hvilke aktuelle sager der er i høring for virksomheder og landbrug

Klagevejledning

Læs klagevejledning til planloven her

Sidst opdateret 24. september 2019