Ældreudvalget sender rekrutterings- og fastholdelsesstrategi i høring

SAMMEN om den gode arbejdsplads er navnet på Nyborg Kommunes nye rekrutterings- og fastholdelsesstrategi på ældreområdet, som netop er sendt i høring.

To ansatte i Nyborg Kommune

Strategien er udarbejdet på baggrund af en involverende proces, der startede med en workshop i efteråret. Siden da har en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Ældreudvalget,  SOSU-elever, ledere, Jobcentret og Seniorrådet været med til at kvalificere oplægget.

Ældreudvalget har 5.marts besluttet at sende strategien i offentlig høring. Vi glæder os til at høre jeres mening om den nye strategi.

Rekrutterings- og fastholdelsesstrategien - SAMMEN om den gode arbejdsplads - kan læses her

Høringsperioden går fra 6. marts til 26. marts 2019.

Høringssvar kan sendes til mail: sundheds-ogomsorgsafdelingen@nyborg.dk

For yderligere information, kontakt

Jakob Slot Schmidt, kommunikationskonsulent, tlf. 6333 7554, mail: jass@nyborg.dk 


Sidst opdateret 12. marts 2019