Nyborg Kommune og Nordea-fondens Gode Liv-Pris 2019

Nu kan du indstille en person, en gruppe af personer, aktivitetsgrupper, foreninger m.v. til at modtage ”Nyborg Kommunes og Nordea-fondens Gode Liv-Pris 2019”.

Logo fra Nyborg Kommune og Nordea-Fondens Gode Liv-Pris 2015

Prisen har til formål at anerkende modtagerens initiativ og særlig gode indsats til gavn for Nyborg Kommune eller kommunens indbyggere.

Du kan indstille personer og grupper, der med upolitisk og ikke-erhvervsligt sigte har gjort en særlig enestående indsats, har gjort sig positivt bemærket eller udvist særligt godt initiativ for at fremme det gode liv i Nyborg Kommune inden for følgende indsatsområder:

 • Idræt, motion og friluftsliv
 • Ernæring og sundhed
 • Kunst, kultur og musik
 • Natur og miljø
 • Sociale forhold og almen velgørenhed

Prismodtageren skal bo i Nyborg Kommune og der skal være tale om en ulønnet indsats.

Prisen uddeles i forbindelse med kulturnatten fredag 24. maj 2019 kl. 18.30 i Nørregade ved Nordea.

Dit forslag skal begrundes og sendes til Nyborg Kommune, Sekretariatet, Torvet 1, 5800 Nyborg eller på e-mail: sekretariatet@nyborg.dk senest 5. april 2019 kl. 10.

Priskomite

Priskomiteen består af:

Kenneth Muhs, borgmester
Ulrik Nielsen, Nyborg Handelsstandsforening 
Mathias Ovdal, Østfyns Erhvervsråd 
Jan G. Larsen, Nyborg Turistforening 
Kasper H. Hansen, repræsentant for Nordea Fonden 
Peter Johansen, formand for Samvirkende Idrætsforeninger i Nyborg
Per Jespersen, formand for 3F Østfyn  
Keld Hansen, formand for SAMMUS
Jesper Andersen, Borgerforeningen Ørbæk 
Udvikling Ullerslev Rune Christensen

Statut for Nyborg Kommunes og Nordea-fondens Gode Liv-Pris

Økonomiudvalget i Nyborg Kommune har 11.4.2011 godkendt at fortjenstprisen ”Nyborgprisen” ændres til ”Nyborg Kommune og Nordea-fondens Gode Liv-Pris”.

§ 1 - Prisens formål

Prisen har til formål at anerkende, opmuntre og fremme udvikling og aktiviteter, som fremmer gode liv for/til gavn for Nyborg Kommune eller borgere bosat i Nyborg Kommune.

Prisen kan på denne baggrund fokuseres på aktiviteter indenfor indsatsområderne:

 • Idræt, motion og friluftsliv
 • Ernæring og sundhed
 • Kunst, kultur og musik
 • Natur og miljø
 • Sociale forhold og almene velgørenhed.

§ 2 - Prisens størrelse

Prisen er en mini-skulptur i bronze af skulpturen ”STENBLOMSTEN” udført af kunstneren Flemming Knudsen, Rejstrup. Anskaffes og betales af Nyborg Kommune.

Det tilstræbes, at skulpturen suppleres af et kontantbeløb fra Nordea-fonden.

Prisen uddeles hvert år i 2. kvartal.

Såfremt der et enkelt år ikke skønnes at være egnede kandidater, kan uddelingen undlades.

§ 3 - Kriterier for uddelingen

Prisen kan uddeles til:

 • Grupper af personer, aktivitetsgrupper, arbejdsgrupper m.v.
 • Foreninger, organisationer og andre sammenslutninger
 • Institutioner, og
 • Enkeltpersoner

som med et upolitisk og ikke-erhvervsligt sigte har gjort en særlig enestående indsats, har gjort sig særlig positivt bemærket eller udvist et særligt godt initiativ for at fremme det gode liv i Nyborg Kommune indenfor et af de nævnte indsatsområder, eller som fremstår som et godt eksempel indenfor et af indsatsområderne.

Der skal være tale om ulønnet arbejde og ikke blot foreningsarbejde.

Prismodtager skal være hjemmehørende/bosiddende i Nyborg Kommune. 

Prisen kan kun uddeles til samme person/gruppe/forening én gang for alle.

§ 4 - Indstillingsberettiget

Prisen overrækkes af Nyborg Kommunes borgmester efter indstilling fra en priskomite, som består af følgende personer:

 • Nyborg Kommunes borgmester
 • Formanden for Nyborg Handelsstandsforening
 • Formanden for Østfyns Erhvervsråd
 • Formanden for Nyborg Turistforening
 • Repræsentant for Nordea Fonden, Nyborg.
 • Formanden for Samvirkende Idrætsforeninger, Nyborg
 • Formanden for 3F Østfyn
 • Formanden for SAMMUS
 • Repræsentant for Borgerforeningen Ørbæk
 • Repræsentant for Udvikling Ullerslev 

Hvis det findes formålstjenligt, kan der ske offentlig indkaldelse af kandidatforslag.

§ 5 - Administration

Nyborg Kommune indkalder til de nødvendige møder i komiteen. Møderne afholdes på Rådhuset.

§ 6 - Beslutning om ændring af statutten

Beslutning om ændring af denne statut træffes af Nyborg Kommune alene eller af et simpelt flertal i komiteen. Hvis stemmerne står lige, er borgmesterens stemme afgørende.

En evt. ophævelse af prisen træffes alene af Nyborg Kommune. 

Nyborg, 17.2.2015 (Rettet jvf. møde i priskomiteen 30.4.2014).

Kenneth Muhs
borgmester

Sidst opdateret 12. marts 2019