Kina

Nyborg Kommunes samarbejde med Kina.

Kinesisk flag

Nyborg på kinesisk -尼堡

På kinesisk kan man ikke sige ’Nyborg’. Derfor bruger kineserne et andet navn for byen end vi gør.
Men hvad kalder de den? Og hvorfor?

Hvis I støder på tegnene 尼堡 eller går forbi en kineser i gaden, som taler om Níbǎo, så kan I være sikre på at omdrejningspunktet for samtalen eller teksten er Nyborg.

Kinesisk er et sprog med begrænsede udtalemuligheder, hvilket betyder at mange af de bogstavkombinationer – og dermed lyde – vi bruger i vores hverdag, ikke kan frembringes skriftligt på kinesisk, og dermed heller ikke mundtligt.

Det betyder at kineserne må tænke kreativt når de skal finde på passende navne for lande, byer og personer udenfor Kina.

Når man taler om byer og lande er der primært to måder det gøres på.

Den ene er en betydningsefterligning, hvor man gengiver betydningen af navnet med kinesiske tegn. Hvis man bruger denne model ville man splitte navnet ’Nyborg’ op i to betydningsbærende elementer, nemlig ’ny’ og ’borg’, og derefter kalde byen 新堡 (xīnbǎo), som direkte oversat betyder ’ny borg’.

En anden model, som ofte bliver brugt, er lydefterligning. Det vil sige at man finder kinesiske tegn hvis udtale lægger sig nært op ad den oprindelige udtale. Det er blandt andet sådan at det kinesiske navn for Danmark er blevet til, som på kinesisk gengives 丹麦 (Dānmài).

Hvordan er man så kommet frem til Níbǎo?

Her har man faktisk benyttet sig af begge metoder.
Navnet har to elementer nemlig 尼 (ní) + 堡 (bǎo).

Det første element er en lydefterligning af ’ny’. Det andet element er både en lyd- og betydningsefterligning. Tegnet 堡 betyder nemlig borg, og ligger så nært op ad den danske udtale, som muligt.

Det officielle kinesiske navn for Nyborg er altså 尼堡. Ønsker du som virksomhed, institution privatperson m.fl. at skrive om Nyborg på kinesisk, er det derfor dette navn du skal bruge.  

Sidst opdateret 05. april 2018