HR og Personale

Leder Maj-Britt Borg
Personalechef Maj-Britt Borg

Adresse:
Rådhuset, Torvet 1
5800 Nyborg

Tlf. 6333 7000
Mail: personaleafdelingen@nyborg.dk

Personalechef Maj-Britt Borg
Tlf. 6333 7772, mobil: 2897 8242, mail: mbj@nyborg.dk  

Åbningstider:
Mandag-tirsdag kl. 10.00-15.00
Torsdag kl. 10.00-16.30
Fredag kl. 10.00-13.00

Telefontider:
Mandag-onsdag kl. 9.00-15.00
Torsdag kl. 9.00-16.30
Fredag kl. 9.00-13.00

Opgaver der løses af HR og Personale

Opgaver i afdelingen er overordnede personale – og arbejdsmiljøforhold. Mere konkret om opgaverne kan nævnes:

 • arbejdsmiljøledelse og -uddannelse, arbejdsmiljøgrupper m.v.
 • trivselsanalyse
 • lederevaluering og -udvikling
 • ligestillingsudvalg og hovedudvalg
 • MED-uddannelse
 • udarbejdelse af politikker, administrationsgrundlag/retningslinjer og vejledninger
 • opfølgning på sygefravær 
 • håndtering af personalesager
 • forhandlinger med faglige organisationer om lokal løndannelse og lokale aftaler om arbejdstid o.a..
 • rådgivning om individuel lønfastsættelse – klassificering af stillinger
 • tillidsrepræsentantgodkendelse
 • stillingsopslag.

Sidst opdateret 16. juni 2020