Kontorelev i Nyborg Kommune

Er du interesseret i en karriere inden for offentlig administration? Så kan en kontoruddannelse med special i offentlig administration i Nyborg Kommune være noget for dig.

Kontoruddannelsen i Nyborg Kommune varer 2 år, hvor du veksler mellem praktik i forskellige afdelinger og skoleophold på Tietgen KompetenceCenter i Odense.

Som kontorelev kommer du i praktikperioderne rundt i 2-3 forskellige afdelinger og bliver uddannet i opgaver relateret til administration, borgerbetjening, sagsbehandling, kommunikation, information og økonomi. 

Praktikstedet udarbejder en plan for din praktik, som skal sikre at du når dine mål. Du vil have tæt kontakt til en praktikansvarlig, som står for din oplæring og som du løbende kan evaluere med. 

På skoleopholdene undervises du bl.a. i kommunikation, service, økonomi, regnskab, administration og lovgivning med eksempler fra din hverdag i kommunen. 

Du kan læse mere om uddannelsesforløbet, adgangskrav og fremtidsmuligheder på UddannelsesGuiden 

UddannelsesGuiden

Rekruttering 

Nyborg Kommune rekrutterer kontorelever én gang om året, i løbet af 1. kvartal og elevtiden starter 1. september.

Stillingerne bliver offentliggjort på Nyborg Kommunes hjemmeside, Praktikpladsen.dk og på Jobnet.

Løn og arbejdstid

Du får elevløn i henhold til Overenskomst for administration og IT mv. indgået mellem KL og HK Kommunal. Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Elevmøde

I Nyborg Kommune holdes elevmøder med jævne mellemrum. Her mødes eleverne og den uddannelsesansvarlige og snakker om, hvordan det går og drøfter aktuelle emner. Det er eleverne der planlægger elevmøderne, udarbejder dagsorden og skriver referat.

Sidst opdateret 18. marts 2021