Vibeke Ejlertsen tale: Ligestillingskonferencen i Tivoli 24-1 2008

Ligestilling i Kommunerne. Det er nødvendigt at have ambitioner!

Hvad er ligestilling?

 • Der ikke et resultat af historien, men resultatet af det vi gør hver dag
 • Ligestilling er unaturlig – ellers havde vi vel haft det!
 • Det handler om politik og de gode viljer

Hvorfor er ligestillingsarbejde en udfordring?

Lad mig slå fast med det samme – For mange politikere er det at arbejde med ligestilling ikke et område der er i høj kurs.

 • Det har i ringe grad pressens bevågenhed
 • Det har i næsten lige så ringe grad borgernes bevågenhed og
 • Medarbejderne i kommunerne har så travlt løber så stærkt at de nogle gange kommer til at løbe forbi ligestillingsudfordringerne
 • Der er så meget der er vigtigt - Ligestilling har altid vigepligt

Med andre ord – der er ikke megen anerkendelse – eller sagt på politikersprog – der er ikke mange stemmer i ligestilling. Og hvem gider så bruge tid på det.

Sådan var det i de 3 tidligere gamle østfynske kommuner.

Det var tydeligt at se da vi tog hul på år 2006 – det første år i Ny Nyborg kommune. Da var det stadig sådan at ligestilling her, var en rød plet på ligestillingslandkortet. Det fremgik tydeligt at den ligestillingsredegørelse der var blevet udarbejdet i 2005.

At det var en rød plet var et udtryk for at kommunen var helt uberørt af alt hvad der havde med ligestilling at gøre.

 • Der var ingen ligestillingspolitik
 • Der var ikke tænkt køn i forbindelse med råd nævn og udvalg
 • Der var ikke nogen værktøjer der kunne hjælpe ledere og medarbejdere til at indtænke køn i forhold til det interne arbejde i kommunen, ej heller i forhold til kommunens borgere

Med andre ord var der et stykke vej i forhold til at opfylde lovgivningskravene på området.

Sådan er det ikke mere!

Hen over sommeren i 2006 lykkedes det, med henvisning til lovgivning på ligestillingsområdet, at få etableret et ligestillingsudvalg. Et udvalg (§ 17 stk. 4-udvalg) under økonomiudvalget.

Helt ærligt – så tror jeg at nogen tænkte da vi vedtog at der skulle nedsættes et udvalg: ja, ja, hun får ret og vi får fre!

Det er ikke helt gået på den måde. Jeg har vænnet mig til at være den i byrådet der påpeger når ligestillingen bliver overset – så griner de andre lidt, men de husker oftere og oftere og med et positivt og motiveret embedsværk, er det lykkedes at nå langt på denne relativt korte tid.

Hvis man i dag går ind på Nyborg Kommunes hjemmeside. Kan man finde følgende:

 • Kommunes ligestillingspolitik
 • Guide til hvilke aktiviteter man kan iværksætte indenfor de forskellige forvaltningsområder
 • Guide om ligestilling og ansættelse samt
 • Ligestillingsredegørelsen

I udvalget har der ikke været så megen diskussion om den overordnede politik på området. Der har faktisk heller ikke været tvivl om at vi skulle omsætte ord til handling – det har mere været hvordan vi så skulle gøre, sammen med hvem og i forhold til hvem?

Jeg har selv arbejdet med ligestilling i mange år og nogen af de mere hårdnakkede og udbredte myter er – både blandt mænd og kvinder:

 • Ligestilling har vi da haft i mange år
 • Kvinderne bestemmer i forvejen det hele – hvad vil de nu ha'?
 • Ligestilling handler kun om kvinder
 • Jeg skal ikke kvoteres ind – ikke vælges pga. mit køn

Det er nogen af de myter der gør det noget besværligt at arbejde med ligestilling

Så lad mig lige slå fast her for jer:

 • Ligestilling - Vi har ikke ligestilling – vi kan bare tage et område LØN – her bliver forskellene mellem kvinder større og større
 • Q bestemmer - Muligvis er det sådan i privatlivet, men på arbejdsmarkedet ser det altså ikke sådan ud. Kommunalreformen udslettede stort alle de kvindelige borgmestre og gjorde et kraftigt indhug i de kvindelige toplederes rækker
 • Handler om Q - Ligestilling handler i høj grad også om mænd og mænds rettigheder
 • Kvotering – dyb undren i forhold til at man kan operere med alle mulige andre kvoter end køn. Det gør vi f.eks. hver gang vi stiller personer op til kommunalvalg – geografiske og det er helt legitimt

Når nu vi ved at sådanne myter eksisterer og kan skabe barriere for at få beslutninger igennem betød det at vi var meget opmærksomme på at hvis vi skulle have succes med udvalgets arbejde, var det vigtigt at glide uden om myterne, vel vidende at det er et større arbejde at komme dem til livs end det er at sætte nogle praktiske projekter i gang.

Derfor blev vi enige om at hvis vil nu tog fat i nogle områder hvor mænd var underrepræsenteret og derudover starterde beskedent, så var der en chance for succes. Og succes avler som bekendt succes. Her var det, at der faldt en appelsin ned i vores turban. Næsten parallelt med vores beslutning tog KL og KTO/FOA initiativ til et projekt ”Flere mænd i omsorgssektoren”. De tilbød at vi kunne udarbejde en projektbeskrivelse og søge nogle af de midler der var afsat til projektet. Det gjorde vi og fik midler – ikke mange, men nok til at vi lige nu er færdig med en annoncekampagne i forhold til at tiltrække flere mænd til henholdsvis ældreplejen og dagplejen.

(her vises annoncerne fra power-point)

Hvad er vores vision

 • At stille lige
 • Lige vilkår
 • Lige rettigheder og
 • Lige muligheder
 • At være lige
 • Ligeværdighed i arbejdslivet
 • At gøre lige
 • Ligebehandling
 • Kønsscreening af politiske og administrative beslutninger

Hvad er vores udfordring i det fremtidige scenarium?

 • At komme fordommene – eller hvis man skal sige det pænere – de underliggende antagelser til livs. Dem der handler om at sådan er mænd og sådan er kvinder
 • At lære, at være kritisk i forhold til sig selv. Hvordan tænker jeg egentlig selv om det andet køn – ord er jo magiske og jo flere gange noget bliver sagt des mere sandt bliver det
 • At det er så nemt at falde tilbage i gamle mønstre og adfærd
 • At køre ligestilling fra vigesporet og ind på hovedsporet
 • At vi minder os selv om at det er mennesker der bidraget til værdiskabelse. Derfor bliver ligestilling og mangfoldighed et must – ellers mister vi for meget

Hvad vil vi gøre ved dem?

 • Vigtigt at have den øverste ledelses bevågenhed – også økonomiske
 • At gøre ligestilling til et fælles ansvar og forankret hos lederne
 • At huske hinanden på at forskellighed i en virksomhed, ikke kun har betydning for de ansatte, men også for brugere/borgere der er i kommunen
 • At tilføre viden og færdigheder – min erfaring er at når man får viden på området så begynder tingene for alvor at forandre sig
 • At inddrage mænd i arbejdet – malestreame – at få mænd til at synes at ligestilling er vigtig

Mænd og kvinder har hver især så meget at byde på at det er ærgerligt at der er noget vi går glip af hvis vi ikke inddrager begge køn.

Sidst opdateret 17. oktober 2018