Projekt plant et træ på Nyborg Lynfrost

Grøn skov skal æde forurening. Plant et træ i Nyborg vil slå to fluer med et smæk.

Forslag

Plant et træ, en komite bestående af naturforkæmpere i Nyborg, kaster sig nu ind i kampen for at få plantet skov på det fire hektar store, forurenede areal på Storebæltsvej, hvor Nyborg Lynfrost tidligere havde til huse. Forureningen er af ældre dato og stammer fra dengang, Danske Gasværkers Tjærekompagni havde deres fabrik på området og bl.a. fremstillede fenol.

- For det første fortjener Nyborg en smuk, grøn indgang til byen, og for det andet kan en skovrejsning på arealet forhåbentlig også løse de forureningsproblemer, der er på grunden, siger formanden for Plant et træ i Nyborg, Benny Stougaard.

- Planter af forskellig slags, og træer som pil og poppel, har i pilotprojekter vist sig effektive i bekæmpelsen af forurening. Endnu har ingen af pilotprojekterne været så omfattende, at man har kunnet drage en endelig konklusion, men ”vores” skov kunne være det projekt, som hjælper forskerne endnu mere på vej. Og forskerne er meget interesserede. Vi har allerede tilsagn fra en af dem, der ved allermest på området, om at gå aktivt ind i projektet, siger Benny Stougaard.

Plant et træ

Det er ikke hvem som helst, der nu forsøger at overbevise Nyborg byråd om, at der skal være en grøn plan for en af Danmarks mest forurenede industrigrunde.
Alle i Plant et træ-komiteen har i mange år taget aktivt del i byens udvikling, og som seniorer brænder de stadigvæk for at give Nyborg en grøn profil.

Udover formanden, Benny Stougaard, der er tidligere skoleinspektør og tidligere formand for Teknik- og Miljøudvalget i Nyborg Kommune, består bestyrelsen af tidligere vicekommunaldirektør og nuværende specialrådgiver, Per Nyegaard Olesen, tidligere advokat Hans Henrichsen, og tidligere skoleinspektør og byrådsmedlem, Peter Jordhøj.

- Mange vil spørge: hvordan skal de her planer finansieres? Vores skovprojekt ser vi som et samarbejde mellem Plant et træ, miljøstyrelsen og private fonde som Danmarks Naturfonde, Åge V. Jensens fond, Hede DK, det tidligere Hedeselskabet, og almene fonde, der kan se værdien i at være med til at skabe en bynær skov. Det er altså ikke kun Nyborg Kommune, der skal stå for frikøb af de gamle frysehuse, nedrivning af de slidte bygninger og udgifterne til skovrejsningen. Kommunen skal naturligvis være med, men pengene skal også komme via miljøstyrelse og fondsmidler, siger Benny Stougaard.

Grøn kile

Per Nyegaard Olesen, der i dag har opgaver for blandt andre Hede DK, har beregnet, at det vil koste ca. 40.-50.000 kr. pr. hektar at beplante området alt afhængig af, hvilke træer man vælger.

- I komiteen så vi gerne, at man i en fase to i skovrejsningsprojektet sprang over Storebæltsvej og tog kolonihaveområdet og den nuværende cirkusplads med i planerne. Det område er i udgangspunktet lige så forurenet som Lynfrosten, siger Per Nyegaard Olesen.

Som aktiv medborger har Hans Henrichsen fulgt aktivt med i planforslaget ”En samlet by”, der har været til offentlig høring. Han undrede sig i første omgang over, at området med Storebæltsvej og dermed Nyborg Lynfrost-grunden var taget med som en del af bymidten.

- Men ved nærmere eftertanke passer det jo perfekt ind i forslaget om at gøre Lynfrostgrunden til skov og dermed skabe den grønne kile fra Storebæltsvej og ind i ”Danmarks riges hjerte”, siger Hans Henrichsen.

Spændende projekt

Ulrich Gosewinkel er ph.d. og seniorforsker ved Nationalt Center for Miljø og Energi, det som tidligere hed Danmarks Miljøundersøgelser. Han betegner et skovrejsningsprojekt i den størrelsesorden som ”absolut spændende for biologer at kunne være en del af”.

- Vi har desværre endnu ikke evidens for at kunne sige, at beplantning kan fjerne forurening. Men ud fra den almindeling erfaring, vi har, så kan vi sige, at planter og træer muligvis kunne være løsningen på et forureningsproblem. Det er i øvrigt ikke kun pil og poppel, men rødder fra et bredt udsnit af træer, der har vist sig at være effektive. Hvad der kan plantes afhænger af en samlet vurdering af forureningstypen og hvor dybt grundvandslagene ligger. Men projektet er spændende, og jeg kan på forhånd sige, at vi i DCE - enten jeg selv eller en anden forsker - gerne deltager i et sådant projekt, siger seniorforsker Ulrich Gosewinkel. 

Yderligere information fås hos

Benny Stougaard
Per Nyegaard Olesen
Hans Henrichsen
Peter Jordhøj

Stem på forslaget her

Antal stemmer: 90 (opdateret 7. januar 2020).

Forslaget er indsendt af Benny Stougaard 14. februar 2019.

Sidst opdateret 07. januar 2020