Byråd og udvalg

Nyborg Byråd er kommunens øverste besluttende myndighed. Byrådet består af 25 medlemmer, som vælges for en fireårig periode.

De politiske udvalg understøtter Byrådets arbejde.

Kommunen har ni politiske udvalg

  • Økonomiudvalget
  • Beskæftigelsesudvalget
  • Erhvervs- og Udviklingsudvalget
  • Skole- og Dagtilbudsudvalget
  • Social- og Familieudvalget
  • Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
  • Ældreudvalget
  • Kultur- og Fritidsudvalget
  • Teknik- og Miljøudvalget

Du kan se hvad udvalgene har ansvar for, læse dagsordener, se mødekalender og se hvem der sidder i hvilke udvalg ved at klikke i menuen til venstre.

Sidst opdateret 20. august 2018