Brevstemme fra institution m.v.

Hvis du bor eller er indlagt på en institution, som fx et plejehjem, særlige boformer m.v. eller hvis du er indsat i et fængsel, kan du også brevstemme her.

Kommunen vil sørge for, at der kommer tilforordnede vælgere hen til institutionen. De tilforordnede vælgere udleverer brevstemmeseddel og følgebrev og registrerer din stemme.

Hvis du er indlagt på et hospital eller er indsat i et fængsel, er det personalet dér, der fungerer som brevstemmemodtagere.

Sidst opdateret 08. marts 2019