Sådan brevstemmer du – husk gyldig legitimation

Du behøver ikke at medbringe dit valgkort, da valgkortet kun skal bruges, hvis du vil stemme på valgdagen.

Når du møder op på et sted, hvor man kan brevstemme, vil der være en brevstemmemodtager til stede, som vil vejlede dig om, hvordan du brevstemmer.

Udlevering af stemmeseddel

Du skal fremvise gyldig legitimation (fx pas, kørekort, det gule sundhedskort) til brevstemme-modtageren, og du vil herefter få udleveret en stemmeseddel og en tilhørende konvolut.

Når du har udfyldt stemmesedlen, skal du selv lægge den i en lille konvolut og lukke den.

Følgebrev

Herefter skal du udfylde et følgebrev med dit navn, din fødselsdato og din bopælsadresse. Nogle af disse oplysninger kan dog være udfyldt maskinelt af kommunen på forhånd. Du skal under alle omstændigheder datere og underskrive følgebrevet, når du har brevstemt. Stemmemodtageren skal attestere følgebrevet, da stemmemodtageren på den måde skriver under på, at alt er gået rigtigt til. Herefter lægges konvolutten med stemmesedlen og følgebrevet i yderkuverten.

Din brevstemme bliver så sendt til kommunen i den kommune, hvor du er optaget på valglisten (din bopælskommune). Kommunen sørger nu for, at din brevstemme bliver afleveret på det rette afstemningssted på valgdagen.

 

Sidst opdateret 08. marts 2019