Hjælpemidler der stilles til rådighed ved stemmeafgivningen


Sorte penne

På hvert afstemningssted er ét stemmerum forsynet med en sort pen med en stregtykkelse på mindst 0,7 mm og højst 1,0 mm til brug for afkrydsning af stemmesedlen.

Det gælder også ved brevstemmeafgivning i Borgerservice.

Ikke-håndholdt lup

På hvert afstemningssted er ét stemmerum forsynet med en ikke-håndholdt lup.

Det gælder også ved brevstemmeafgivning i Borgerservice.

LED-lampe

På hvert afstemningssted er ét stemmerum forsynet med en ikke-håndholdt LED-lampe, hvis lysstyrke og lysfarve kan reguleres af vælgeren. Vælgeren skal kunne ændre LED-lampens placering, således at lysudfaldet kan tilpasses efter vælgerens behov.

Det gælder også ved brevstemmeafgivning i Borgerservice.

Hæve-sænke bord

I Nyborghallen er ét stemmerum forsynet med et bord, der af vælgeren kan reguleres i højden (hæve-/sænkebord)

Det gælder også ved brevstemmeafgivning i Borgerservice.

Såfremt du har brug for at anvende dette hjælpemiddel på valgdagen skal du anmode om at blive overflyttet til afstemningsstedet Nyborghallen.

CCTV (Closed Circuit Television)

I Nyborghallen er ét stemmerum forsynet med et forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV (Closed Circuit Television), hvor skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke kan reguleres af vælgeren.

Det gælder også ved brevstemmeafgivning i Borgerservice.

Såfremt du har brug for at anvende dette hjælpemiddel på valgdagen skal du anmode om at blive overflyttet til afstemningsstedet Nyborghallen.

Sidst opdateret 08. marts 2019