Herefter får du besøg af kommunens rottebekæmper.  

Du kan anmelde rotter til Kiltin elektronisk eller du kan ringe til dem på tlf. 3398 6633, mandag-torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-14.

Muldvarpe/mosegrise

Bekæmpelse af muldvarpe/mosegrise er fra 30. september 2013 ikke længere omfattet af den kommunale ordning. Du skal derfor kontakte et skadedyrsbekæmpelsesfirma, hvis du vil have bekæmpet muldvarpe eller mosegrise på din ejendom, og bekæmpelsen er for egen regning.