Du har pligt til at oplyse din nye adresse i den kommune, du flytter til – eller indenfor – senest fem dage, efter du har skiftet bopæl.

Du kan dog tidligst melde flytning fire uger, før du skifter adresse. Glemmer du at melde din flytning til folkeregistret i tide, kan du risikere at få en bøde.

Du skal melde flytning digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Aflæs vand- og varmemåler

Du skal selv aflæse din vand- og varmemåler ved til- og fraflytning