Post til døren

Hvis du ønsker at ansøge om at få din post bragt til døren, skal du udfylde blanket PT001 og sende den til Nyborg Kommune.

Nedenfor finder du et link til blanketten og en vejledning til, hvordan blanketten udfyldes. Det er vigtigt, at du læser vejledningen før du udfylder blanketten.

Generelt

Det fremgår af blanketten , at du kan søge levering af post til egen dør, hvis du på grund af nedsat fysisk funktionsevne, nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer er ude af stand til selv at hente post i brevkasse ved skel eller brevkasseanlæg.

Det fremgår desuden, at ordningen kun gælder adresserede forsendelser.

Hvis du bliver visiteret til ordningen, er det en forudsætning, at der enten er etableret en brevkasse ved døren, eller at der er en brevsprække i døren.

Ved flytning skal du selv sørge for at meddele Post Danmark, at retten til post til døren skal overføres til en ny folkeregisteradresse. Det kan du gøre telefonisk til Post Danmark Kundeservice, tlf. 80 20 70 30, via e-mail til skrivpost@post.dk eller pr. brev til Post Danmark, Kundeservice, Tietgensgade 37, 1566 København V.

Blanketten

Ansøgning på baggrund af vedlagt lægeerklæring

Hvis du ikke modtager hjælp i henhold til de lovparagraffer, der er anført i blanketten, skal du på anden vis dokumentere dit behov for post til døren, eventuelt i form af en lægeerklæring. Du skal selv betale for lægeerklæringen.

Bemærkninger

Her skal du dels beskrive grunden til din nedsatte funktionsevne, dels hvor du, uden ordningen, vil få leveret din post.    

I de tilfælde, hvor ordningen bliver bevilget midlertidigt, er den gældende i 6 måneder, hvorefter man kan søge om fornyelse. Hvis du selv skønner, dit behov kun er midlertidigt, må du gerne anføre det i dine bemærkninger.

Erklæring, underskrift og dato

I blanketten bliver du anmodet om, at du ved afkrydsning, giver dit samtykke til, at kommunen må indhente oplysninger på tværs af forvaltningerne, om de ydelser du modtager.

Har du ikke givet samtykke til dette, vil afgørelsen blive truffet på det foreliggende, måske ufuldstændige grundlag, og som konsekvens kan afgørelsen gå imod din ansøgning.

Sagsbehandling

Du kan forvente, at din ansøgning bliver behandlet af Nyborg Kommune indenfor en uge efter modtagelsen.

Du får en skriftlig afgørelse.

Hvis din ansøgning bliver imødekommet, sender Nyborg Kommune samtidig bevillingen til Post Danmark. Når ordningen træder i kraft, tilstræber Post Danmark, at levering til døren senest sker den 2. mandag, efter at de har fået besked.

Du finder blanketten her

Når du har udfyldt blanketten, sender du den til

Nyborg Kommune
Myndighedsfunktionen
Torvet 1
5800 Nyborg
Att: Birthe Andersen

For yderligere oplysninger kontakt

Birthe Andersen, tlf. 6333 6827, telefontid: 8-14, e-mail: birt@nyborg.dk

Sidst opdateret 16. august 2017