Gruppeforløb til børn og unge med angst

Nyborg Kommune tilbyder gratis angstforløb til børn og unge med angst.

Sådan kommer angst ofte til udtryk: 

  • Barnet er bange for at gøre ting, som andre børn og unge tager som en selvfølge.
  • Barnet undgår situationer, der er forbundet med angst (for eksempel at tale i timerne, gå til fest/børnefødselsdage, sove ude, adskillelse fra forældrene).
  • Barnet bekymrer sig og tænker meget på hvad der kan gå galt. 
  • Barnet oplever forskellige kropslige symptomer (hjertebanken, svedeture, rysten, trykken for brystet, ondt i maven, ondt i hovedet, vejrtræknings- og søvnproblemer).
  • Barnet stiller mange spørgsmål og har brug for beroligelse.
  • Barnet er udpræget genert, har lavt selvværd og ringe tro til egne evner.
  • Barnet har tvangspræget adfærd eller tanker.

Mere end hvert 10. barn har så store problemer med angst og bekymring, at det griber forstyrrende ind i barnets og familiens dagligdag og sætter hindringer i vejen for naturlig selvstændighedsudvikling.

Hvad består behandlingsforløbet af?

Behandlingen foregår i grupper af jævnaldrende. For børn mellem 8 og 12 år tilbydes Cool Kids-angstprogrammet, som fokuserer på at lære børn og forældre bedre måder at håndtere angst på i fællesskab. For unge mellem 12 og 18 år tilbydes Chilled-angstprogrammet, som primært fokuserer på at lære de unge strategier for, hvordan de kan håndtere angst, og hvor forældrenes rolle er mere støttende end aktiv. Begge programmer bygger på metoder fra kognitiv adfærdsterapi, som handler om sammenhængen mellem tanker, følelser og handlinger.

I løbet af forløbet får børnene mulighed for at møde børn med lignende vanskeligheder, og forældrene får mulighed for at udveksle erfaringer med andre forældre, som også har børn med angst eller ængstelighed. Formålet med forløbet er, at familien fremadrettet kommer til at kunne håndtere angsten selvstændigt, og dermed hjælpe barnet til at overkomme angsten. 

Praktisk information

Behandlingsforløbet foregår i grupper af 6-8 børn i samme aldersgruppe, og består af 10 sessioner af 2 timer fordelt over ca. 15 uger. Forældrene deltager også sammen med barnet i behandlingen. Mellem sessionerne er der hjemmearbejde og træning for både børn og forældre. Hjemmearbejdet er vigtigt for effekten af behandlingen. Programmet kræver altså, at man som familie har mod på og tid til at arbejde med håndtering af angsten. 

Det er vigtigt, at familien kan møde op til alle sessioner, da programmet er trinvist opbygget.

Tilmelding

Forud for at barnet bliver tilmeldt forløbet foregår en visitationsproces. I visitationsprocessen afklares graden og karakteren af barnets angst, og om et angstbehandlingsforløb med Cool Kids/Chilled er det mest relevante tilbud. Forskning viser, at programmet har effekt for børn med let til moderat angst. Børn med yderligere psykiske og/eller familiære belastninger, vil ikke kunne hjælpes tilstrækkeligt af programmet. Barnet behøver ikke have en angstdiagnose for at deltage i programmet.

Visitationsprocessen omfatter, at forældrene kontakter en af de to behandlere (oplyst nedenfor) for en kort samtale. Her vurderes det, om I inviteres til en visitationssamtale, hvis det formodes, at jeres barn kan være kandidat til et forløb. Derefter får forældrene tilbagemelding på, om barnet og familien vurderes at kunne profitere af et forløb i gruppen, og barnet kommer på listen over kommende kandidater. Inden opstart udfyldes spørgeskemaer, som skal bruges til at evaluere forløbet. 

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål bedes du kontakte én af de to behandlere Ann-Sofie Kordif, psykolog PPR, tlf. 2056 4683 eller Charlotte Jensen, Familiehuset, tlf. 2056 6421.

Kontakt os

Har du spørgsmål til forløb for børn og unge med angst?

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Skaboeshusevej 100B - 5800 Nyborg