Konflikthåndtering i Familiestuen

Familiestuen henvender sig til forældre og børn, der oplever konflikter i hverdagen.

Familiestuen er et frivilligt tilbud til forældre og børn i Nyborg Kommune. En fælles indsats for et bedre familieliv.

Familiestuen samarbejder med forældre og barnets institution/skole om at skabe en bedre hverdag for det enkelte barn og familien.

Har du oplevet konflikter ved:

  • tandbørstning
  • spisning
  • sovetid
  • påklædning
  • eller vil dit barn hele tiden forhandle din beslutning?

Så er familiestuen et oplagt tilbud til dig.

Forløb

I familiestuen er der tilknyttet to pædagoger, og der er 4-6 familier af gangen. Dette betyder, at I får mulighed for gensidigt at blive inspireret og derved hjælpe hinanden med at få øje på de forandringer, som I skaber.

Deltagelse i Familiestuen forløber over 13 gange af 3 timers varighed sidst på eftermiddagen, hvorefter vi slutter af med aftensmad.

I familiestuen deltager hele familien, og søskende er meget velkomne.

Vi kan anvende video som et arbejdsredskab i familiestuen for at fastholde det, der virker.

Mål

I familiestuen arbejder vi sammen om at skabe forandringer i jeres familie ved at give jer mulighed for at se på jeres egne handlinger og mønstre.

Du øver dig sammen med dit barn i at skabe den ønskede forandring. Det er trygt og betydningsfuldt at begive sig ud ad nye veje, når du går med.

Vi tilbyder MIM, der er en observationsmetode til at belyse styrker og udfordringer i relationen mellem forældre og barn, således at de aktiviteter, der igangsættes i Familiestuen, kan tilrettelægges på baggrund af denne.

Hør mere om Familiestuen i videoen nedenfor. 

En eftermiddag i familiestuen

Vi starter med at tale om, hvordan det er gået siden sidst. Derefter er der aktiviteter med en pause undervejs.

Alle aktiviteter i Familiestuen er tilrettelagt for at styrke familiens fællesskab og indbyrdes relationer. Familiestuen afsluttes med et fælles måltid.

Temadage

Tre gange i forløbet deltager forældrene uden børn. Dette er planlagte temadage, hvor I som forældre kan udveksle erfaringer og holdninger.

Opstart i familiestuen

Forældre og personale fra dagtilbuddet inviteres til et formøde i Familiestuen. Udover formødet er der et midtvejs- og evalueringsmøde i forløbet.

Sammen laver vi en arbejdsplan, som indeholder konkrete mål og handlemuligheder for jeres fremtidige familieliv. 

Er du interesseret i at høre mere om Familiestuen, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os

Har du spørgsmål til Familiestuen?

Børne- og Familieafdelingen
Ringvej 1C - 5800 Nyborg

Se åbnings- og telefontider