Danskundervisning for udlændinge

Nyborg Sprogskole tilbyder danskundervisning til udlændinge, der er fyldt 18 år.

Nyborg Kommune tilbyder dansk undervisning til udlændinge, der er fyldt 18 år og har:

  • Opholdstilladelse eller i øvrigt fast lovligt ophold i Danmark og er folkeregisteret i kommunen.

  • Fast ophold i medfør af EU-reglerne om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser med videre og har bopæl i en kommune.

Du kan læse mere om tilbuddet her

Kontakt

Vil du vide mere om danskundervisning?

Susanne Fredgart

Socialrådgiver