Rammer for skoledagen - Tryghed, trivsel og læring

Det har stor betydning for elevernes læring, at de trives og er trygge.

Arbejdet med tryghed og trivsel handler blandt andet om at skabe kendte rammer og daglige rytmer for eleverne. Det handler også om at give eleverne redskaber til at kunne håndtere konflikter, som helt naturligt opstår i løbet af en skoledag.

Spørger man eleverne, hvad der skal til for at de trives, så peger de blandt andet på vigtigheden af at blive respekteret af sine kammerater, muligheden for at få hjælp af læreren og det gode samarbejde med klassekammeraterne.

I denne film får vi et lille indblik i skoledagen i en 4. klasse på en af Nyborg Kommunes folkeskoler.

Danehofskolen

Videoen er optaget på Danehofskolen, afd. Vindinge.

Gå til skolens hjemmeside her

Kontakt os

Har du spørgsmål til folkeskolen?

Børn og Skole
Ringvej 3A - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider