Kvalitetsrapport for folkeskolen

Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj.

Alle kommuner har pligt til at udarbejde og offentliggøre en årlig kvalitetsrapport, som beskriver kommunens skolevæsen og skolernes faglige niveau.

Fra 2016 udarbejdes rapporten hvert andet år. Seneste rapport blev præsenteret og godkendt i byrådet i foråret 2022.

Se kvalitetsrapporterne nedenfor.