Det kommunale læse- og ordblindeteam

Pr. 1. august er der ansat to fuldtidsmedarbejdere til et udgående team, der skal hjælpe elever med læse- og skrivevanskeligheder, herunder ordblindhed.

Elevernes hjælpes på egen skole. Teamet hjælper desuden med at kapacitetsopbygge lærerne, så de bliver bedre til at lave en ordblindevenlig undervisning.

Såfremt dit barn har læse- og skriveudfordringer, opfordres du til at tage kontakt til barnets skole med henblik på at iværksætte rette hjælp.

Læse- og ordblindekonsulent

Læse- og ordblindekonsulenten giver rådgivning og vejledning om læsning, læseindlæring og den særlige støtte til elever i læse/skrivevanskeligheder.

Læse- og ordblindekonsulenten rådgiver og vejleder lærere, forældre, elever, på skoleniveau og kommuneniveau om undervisning i skriftsprog (læsning og skrivning).

  • Rådgivning/vejledning
  • Skolerne om almen og inkluderende læseundervisning
  • Ordblindhed
  • Ordblindetestning
  • Netværk for læsevejledere
  • Den forebyggende læseindsats på førskoleområdet.