STU - Særligt Tilrettelagt Uddannelse

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er en 3-årig ungdomsuddannelse for unge under 25 år med særligt behov for en individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

I videoen nedenfor kan du se, hvilke krav du skal opfylde for at blive elev og hvordan processen omkring optagelse på uddannelsen er. 

Formålet med uddannelsen

Formålet med uddannelsen er, at de unge:

  • lærer at leve så selvstændigt og aktivt et voksenliv som muligt
  • udvikler faglige kompetencer, så de bedre kan få et job eller en uddannelse
  • udvikler sociale kompetencer, så det bliver lettere at leve i samspil med andre
  • opnår personlig udvikling og indsigt i egen situation og muligheder
  • får kendskab til nærmiljøet og omverdenen

STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Du kan få mere viden omkring STU her

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til den særligt tilrettelagte uddannelse er du velkommen til at kontakte vores UU-vejledere. Du finder en oversigt over UU-vejledere her.