Midlertidig lukning af rampe i vestgående retning ved afkørsel 45

I forbindelse med etablering af ny støjskærm vil rampen i vestgående retning ved afkørsel 45 - Nyborg Ø være midlertidigt lukket i perioden 16. april til ultimo september 2024.

Opdatering 23. april 2024: Sund og Bælt har netop oplyst, at på grund af forsinkelser hos en underleverandør projektet udskudt nogle uger. Afkørsel 45, Nyborg Ø, kan derfor igen benyttes, indtil arbejdet genoptages. 

For at reducere støjgener fra motorvejen etablerer Sund & Bælt ny forbedret støjskærm ved afkørsel 45, Nyborg Ø.

Rampen i vestgående retning vil derfor være midlertidigt lukket fra 16. april og frem til slutningen af september 2024.

Man vil fortsat kunne anvende de øvrige afkørsler ved Nyborg Ø (markeret med grønt på kortet nedenfor).

Kommer man fra Storebæltsbroen og skal til Nyborg, kan man med fordel benytte afkørsel 46 - alternativt afkørsel 44.

Du kan læse mere om etablering af den nye støjskærm her