Odensevej spærres i Aunslev

Fra og med mandag 15. januar til og med søndag 19. april 2024 spærres en strækning på Odensevej på grund af kloakarbejde.

Nyborg Forsyning og Service A/S (NFS) arbejder med kloakseparering i Aunslev. For at gøre plads til arbejdet bliver en strækning på Odensevej i Aunslev derfor spærret.

Der opsættes skiltede omkørsler i begge retninger. Beboerkørsel i de berørte områder er muligt.

Flextrafik henter og kører berørte elever i området til og fra skole i hele perioden. Der er taget kontakt til de elever, det drejer sig om.

Omkørsler

  • Retning mod vest - kommer du fra Nyborg mod Odense skal du køre af Juelsbergvej, Regstrupvej, Kertemindevej, Kirkegyden, Åskovvej og tilbage på Odensevej.
  • Retning mod øst - kommer du fra Odense og skal mod Nyborg skal du køre af Nederbyvej, Åløkkevej og tilbage på Odensevej. Nederbyvej og Åløkkevej ensrettes i perioden. Beboer kørsel tilladt på Åløkkevej.

Vi oplever desværre, at mange IKKE overholder ensretningen på Nederbyvej og Åløkkevej. Vi er derfor løbende i dialog med Fyns Politi, som har et skærpet fokus på området.

Derudover er både Nederbyvej og Åløkkevej hårdt ramt af den øgede trafik og det omskiftelige vintervejr. Vi holder øje med området og lapper huller, der hvor det er nødvendigt.

Alternativ omkørsel

Hvis du skal til Nyborg fra Langeskov eller Ullerslev, kan du med fordel overveje at køre via Skellerupvej, Ferritslevvej og Hjulbyvej, som illustreret på billede 2 herunder. Det er tidsmæssigt ikke længere end den etablerede omkørsel (se billede 3), men til gengæld undgår du den øgede trafik og de små veje i det berørte område ved Odensevej. Derfor opfordrer vi til at køre via Skellerupvej, Ferritslevvej og Hjulbyvej, hvis du har mulighed for det.

Omkørslerne er vist på kortet herunder.

Du kan se kortet i fuld størrelse her.

FynBus og Flextrafik

FynBus kører af de etablerede omkørsler i perioden fra og med mandag 15. januar til og med søndag 19. april 2024. Det betyder, at buspassagerer i det berørte område kan få langt til nærmeste busstoppested. Derfor tilbydes der transport med Flextrafik fra hjemadresse til et af fire stoppesteder (hhv. Smedegyden 1 og 3 samt Odensevej 151 og 141) udenfor det afspærrede område, hvorfra der kan opnås videre forbindelse med bus.

Læs mere om muligheden for Flextrafik og hold dig opdateret hos FynBus. Du kan kontakte Flextrafik på tlf. 6311 2255, hvis du har behov for transport til et af de fire stoppesteder.

Derudover henter og kører Flextrafik eleverne i det afspærrede område til og fra skole i hele perioden.

Spørgsmål

Har du spørgsmål omkring projektet – kloakarbejdet, omkørsel mv. kan du kontakte NFS på siden her: https://www.nfs.as/kontakt

Har du spørgsmål omkring skolebusser og offentlig transport kan du kontakte FynBus på siden her: https://fynbus.dk/kontakt-os