Høringssvar til budget 2023-2026

Høringsfasen om Nyborg Kommunes budget 2023 med overslagsårene 2024-2026 er nu slut.