Etablering af cykel-kant-bane i begge retninger på Risingevej

Borgerforslag.

Jeg foreslår at der etableres en cykel-kant-bane i begge retninger på Risingevej. En strækning på Ca. 3 km. Det vil blive en forlængelse af den eksisterende cykel-kant-bane langs Kertemindevej, som slutter brat ved den gamle kommunegrænse.

En cykel-kant-bane giver cyklister mulighed for at komme væk fra kørebanen, øger trafiksikkerheden og cykelglæden. Samtidig en fordel for motortrafikken, som måske slipper for at nedsætte hastigheden, hver gang en cyklist skal overhales.

Landevej 165 mod Kerteminde, med udsigt til Storebælt, er en Marguerit Rute, Herregårds Rute og Cykel Rute 40. Den benyttes af mange turister i campingvogne, autocampere og busser. Der er god biltrafik og arbejdeskørsel med lastbiler og tunge, brede landbrugsmaskiner.

En cykelsti er bedre - men en cykel-kant-bane er bedre end ingenting.

Du kan stemme på forslaget her

Antal stemmer: 13 (opdateret 4. september 2023 hvor sidste stemme er indgået).

Forslaget er indsendt af Conny Horne og offentliggjort 1. juni 2023.