Kvartalsvis opsamling af affald langs veje, cykel- og gangstier i Nyborg Kommune

Borgerforslag.

Når man færdes langs veje, cykelstier/gangstier i Nyborg Kommune, ligger der fra tid til anden en del affald, som tilsyneladende får lov at blive liggende, måske fordi kommunen ikke har en praksis for opsamling af dette. Helt galt er det som nu på denne årstid, hvor græsset bliver slået, hvilket medfører, at affaldet bliver findelt og spredt over et større areal. Kønt er det ikke. I forbindelse med græsslåningen er der også adskillige at de hvide reflekser, der bliver bliver væltet eller ødelagt, de får også lov til at blive liggende ligesom affaldet.

Mit forslag er, at der f.eks en gang hvert kvartal bliver fortaget opsamling af affald langs veje, cykelstier/gangstier og andre offentlige arealer i Nyborg Kommune. Samt især lige efter at græsset er blevet slået Jeg forestiller mig, at indsamlingen skal foretages af personer, der modtager kontanthjælp eller andre former for ydelser af Nyborg Kommune.

Bliver ovenstående sat i værk, vil det give os borgere en renere kommune samt måske få nogle mennesker beskæftiget og gjort mere jobparate, så kommunen kan opnå besparelser på de sociale ydelser.

Du kan stemme på forslaget her

Antal stemmer: 28 (opdateret 20. juni 2023 hvor sidste stemme er indgået).

Forslaget er indsendt af Bent Wagner Christensen og offentliggjort 12. juni 2023.