Referat

Byrådet 2022-2025

Tirsdag 28. feb. 2023 kl. 17.00

Deltagere

Kenneth Muhs, Martin Stenmann, Sonja Marie Jensen, Rune Christensen, Lone Smidt, Martin Huus, Jørn Terndrup, Suzette Frovin, Anja Kongsdal, Rameesh T. Sambanther, Søren Svendsen, Jan Reimer Christiansen, Michael Gertsen, Per Jespersen, Anne Dyrhøj, Jørgen Jørgensen, Henrik Vestergård, Pia Kondrup Juul-Nielsen, Ole Tyrsted Jørgensen, Kaj Refslund, Poul Erik Knudsen, Kenneth Taanquist, Vibeke Ejlertsen

Fraværende

Peter Wagner Mollerup, Jørn Gustavsen