Referat

Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025

Tirsdag 7. juni 2022 kl. 13.00

Deltagere

Henrik Vestergård, Martin Huus, Michael Gertsen, Ole Tyrsted Jørgensen, Poul Erik Knudsen, Rune Christensen, Søren Svendsen