Kandidatlister

Vil du opstille som kandidat til et kommunal- eller regionsrådsvalg, skal du anmelde dit kandidatur til den relevante myndighed.

Kandidatlister

Kandidatlister der ved sidste kommunalvalg opnåede repræsentation i byrådet og fortsat er repræsenteret med mere end 50 % tirsdagen 9 uger før valgdagen, og som ønsker at blive fritaget for at indsamle underskrifter fra stillere, kan indlevere kandidatlisten i perioden 31. august 2021 -14. september 2021 kl. 12.

Kandidatlister, der ikke er fritaget for kravet om underskrifter fra stillere, kan indlevere kandidatlisten i perioden 14. september 2021 - 28. september 2021 kl. 12. Kandidatlisten skal være underskrevet af mindst 25 og maks. 50 vælgere i kommunen som stillere. En vælger kan kun være stiller for én kandidatliste.

Fælles gælder, at en kandidatliste ikke må indeholde mere end 29 kandidatnavne og skal indleveres til valgbestyrelsens formand, Borgerservice, Torvet 1, Nyborg inden for de førnævnte frister.

Kandidatlister kan indgå i listeforbund og/eller valgforbund. Anmeldelse herom skal ske skriftligt senest 4. oktober 2021 kl. 12 til valgbestyrelsens formand. Blanketter, som skal anvendes til kandidatlister og ved anmeldelse af liste-/valgforbund fås i Borgerservice. 

Bestilling af kandidatlister

Bestilling af kandidatlister sker ved henvendelse til Borgerservice, Karsten Danielsen på tlf.  6333 7762, e-mail: kda@nyborg.dk eller til Connie B. Nielsen på tlf. 6333 7782, e-mail: cbni@nyborg.dk

Udfyldning af kandidatlisten

En kandidatliste skal mindst indeholde navnet på én kandidat, og må maksimalt indeholde fire kandidater mere, end der kan vælges til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet i den pågældende kommune/region. Det vil sige en kandidatliste til valget i Nyborg Kommune kan maksimalt indeholde 29 kandidater.

Antallet af kandidater på kandidatlister, der indgår listeforbund, må i alt højst udgøre otte mere end det antal medlemmer, der skal vælges til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet i den pågældende kommune/region.

Den, der indleverer en kandidatliste, har ret til en kvittering for indleveringen med angivelse af tidspunkt.

Det er meget vigtigt, at listen udfyldes korrekt.

Kontakt os

Har du spørgsmål til kandidatlister?

Byrådssekretariat
Torvet 1 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider