For kandidater

Alle, der har valgret, og dermed er valgbar, kan stille op som kandidat ved kommunalvalget.