Principper for tildeling af partibogstaver

Indenrigs- og Boligministeriet meddeler forud for hvert kommunalvalg, hvilke bogstavbetegnelser der på forhånd er reserveret til partier, der er opstillingsberettiget til folketinget pr. 1. august i valgåret, jf. kommunal- og regionalvalglovens § 33, stk. 1.

Disse bogstavbetegnelser kan ikke tildeles andre kandidatlister, jf. § 33, stk. 2.

Bogstavet "X" kan ikke tildeles nogen kandidatliste, jf. kommunal– og regionalvalglovens § 34, stk. 1.

Derudover henstiller Indenrigs- og Boligministeriet blandt andet normalt til følgende:

  • Bogstavbetegnelsen W kan (som følge af forvekslingsmulighed med V) kun anvendes, hvis der ikke i øvrigt er bogstavbetegnelser nok til alle lokallister.
  • Bogstavbetegnelsen Å skal angives som Å og ikke som Aa.
  • Lokallister, der har deltaget i det seneste kommunalvalg, får fortrinsret til den bogstavbetegnelse, som lokallisten tidligere har anvendt.

Valgbestyrelsen i Nyborg Kommune følger de til enhver tid fremsatte henstillinger fra ministeriet i forbindelse med tildeling af bogstavbetegnelser til de kandidatlister, der opstiller til kommunalvalg.

Ureserverede bogstavbetegnelser (Pr. 15.3.2021):
E, J, L, M, P, Q, R, T, U, (W), Y, Z og Æ.

Bogstavbetegnelserne H og N er endvidere indtil videre reserveret til de to lokallister, der opstillede ved kommunalvalget i 2017. Såfremt de ikke opstiller, vil bogstavbetegnelserne blive ledige.

Snarest muligt efter 1. august 2021 vil vi fra Indenrigs- og Boligministeriet modtage den endelige liste over reserverede bogstavbetegnelser, hvorefter ovenstående ureserverede bogstavbetegnelser opdateres.

Tidspunktet for tildeling af bogstavbetegnelser

Indlevering af kandidatlister kan tidligst ske: 

  • Tirsdagen 31. august 2021 (11 uger før valgdagen) for de kandidatlister, der ønsker at blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere (de kandidatlister, der blev indvalgt i byrådet, og som fortsat er repræsenteret i byrådet).
  • Tirsdagen 14. september 2021 (9 uger før valgdagen) for de kandidatlister, der ikke kan fritages for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere.

Indlevering af kandidatlister kan senest ske:

  • Kl. 12 tirsdag 14. september 2021 (9 uger før valgdagen) for de kandidatlister, der ønsker at blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere (de kandidatlister, der blev indvalgt i byrådet, og som fortsat er repræsenteret i byrådet).
  • Kl. 12 tirsdag 28. september (7 uger før valgdagen) for de kandidatlister, der ikke kan fritages for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere.

Det er Nyborg Kommunes valgbestyrelse, der godkender kandidatlisterne og tildeler bogstaver til de kandidatlister, der ikke i forvejen har et reserveret bogstav. Dette sker på et møde mandag 4. oktober 2021, hvorefter dette meddeles kandidatlistens kontaktperson.

Kontakt os

Har du spørgsmål til principper for tildeling af partibogstaver?

Byrådssekretariat
Torvet 1 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider