Stillere

Stillerne skal underskrive kandidatlisten, som i forvejen skal være udfyldt med navne på kandidater med videre, så man kan se, hvad man skriver under på.

Stillere må ikke have skrevet sig på andre kandidatlister, da stilleren så vil blive slettet fra alle lister.

En kandidat kan ikke være stiller for en kandidatliste, som kandidaten selv stiller op for.

Stillere skal opfylde valgretsbetingelserne

Hvis partiet i forvejen er valgt ind i byrådet

De partier, der i forvejen er valgt ind i Nyborg Byråd ved kommunalvalget i 2017, og som fortsat er repræsenteret i byrådet tirsdag 14. september 2021, kan efter anmodning blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal af vælgere i kommunen som stillere. Hvis betingelserne ikke kan opfyldes, skal disse partier finde 25 stillere ligesom alle øvrige partier, der ønsker at stille op.

Man kan ansøge om at fravige kravet om stillere på kandidatlisten. Dette gøres ved angivelse i særlig rubrik på kandidatlisten.

Hvis man stiller op på en ny liste

Hvis man stiller op på en helt ny liste eller på en liste, der tidligere har stillet op, men ikke blev valgt ind i byrådet ved kommunalvalget i 2017, skal man som nævnt ovenfor finde 25 stillere, der opfylder valgretsbetingelserne, som nævnt ovenfor.

Det er bestemt i valgloven, at Nyborg Kommune kræver et mindste antal af stillere på 25. Det anbefales at man indsamler yderligere 10-15 stillere, hvis folk fraflytter kommunen, afgår ved døden eller af anden årsag ikke længere opfylder betingelserne for at være stiller.

Kontakt os

Har du spørgsmål til stillere?

Byrådssekretariat
Torvet 1 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider