Strategi FYN 2018-2021

Siden 2013 har ni fynske kommuner i regi af Byregion Fyn samarbejdet om fælles udvikling og vækst på Fyn og øerne.

Strategi FYN 2018-21 efterfølger Strategi FYN 2014-17, og er kommunernes fælles strategiske overligger for kommunernes egne planstrategier og kommuneplaner de kommende fire år. Strategien er vedtaget af Byrådet i Nyborg 24. april 2018.

Strategien skal styrke Fyn ved at sætte fokus på tre fælles spor i brede samarbejder på tværs af offentlige og private organisationer. De tre spor, som Strategi FYN 2018-21 giver en fælles retning for, er:

  • Arbejdsmarked & Uddannelse
  • Bosætning & Attraktivitet
  • Infrastruktur & Mobilitet

Arbejdsmarked & Uddannelse

Strategi FYN 2018-21 samler indsatsen for fastholdelse af vækst og sikring af arbejdskraften, sådan at Fyn kan skabe nye arbejdspladser gennem tiltrækning af virksomheder, og dermed kan sikre job til fynboerne. Fyn skal sørge for at uddanne sig til fremtidens jobmarked og skabe moderne erhvervsservice på Fyn.

Bosætning & Attraktivitet

Strategi FYN 2018-21 satser på at styrke indsatsen for at øge befolkningstilvæksten gennem attraktive bymiljøer og levende lokalområder, der både matcher moderne livsformer og sikrer liv i land og by. Fyn skal bygge videre på et kultur- og friluftsliv i særklasse.

Infrastruktur & Mobilitet

Fyn forbinder også Danmark, og derfor skal Fyn have god trafikal infrastruktur, der sikrer mobiliteten for fynboerne. Mobilitet handler også om digital infrastruktur, da den moderne hverdag stiller krav til mobil- og bredbåndsdækning.

Sammen om vækst og udvikling

Strategien lægger en retning for, at Fyn taler med en fælles stemme. Fyn skal turde sige det højt, for det skal være nationalt kendt, af Fyn er en ideel destination for både højteknologiske virksomheder og moderne børnefamilier. Med involvering af de fynske og regionale organisationer samt erhvervsklynger skal det fynske samarbejde udvikles med disse fælles mål og handlinger.

Vi håber på, at Fyn vil tage lige så godt imod den nye Strategi FYN 2018-21.

Kontakt os

Har du spørgsmål til Strategi FYN?

Teknik, Miljø og Erhverv
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider